Category Archives: Huấn Luyện Gà Đá

Bế gà đá đúng cách được các sư kê lão làng chỉ dẫn tận tình

     Bế gà đá đúng cách  – bế gà nòi giống, chơi ngu đá. đơn giản chỉ là sự việc bắt chơi tệ, tập cho chơi kém dạn người & những kỹ thuật nhỏ dại như bế chơi xấu cũng chính là một nghệ thuật trong đùa chơi dốt đá. nếu khách hàng thật

Read More

Mẹo xem tướng gà hay được truyền miệng trong giới sư kê việt

     Mẹo xem tướng gà hay – một trong những mẹo xem tướng chơi dốt đá trong phần 2 này. dành cho các sư kê đã chọn được cách xem tướng chơi kém đá căn bản cho bản thân. hợp với mục tiêu đào tạo chơi tệ đá của bản thân mình. một vài lưu

Read More

Gà chọi ba hàng vảy và chân chì thì nên chọn dòng nào để đi chiến

     Gà chọi ba hàng vảy – chơi dốt chân trì tuyệt tuyệt bựa đó cũng là câu hỏi mà dân nghịch chơi dốt bắt đầu muốn đào bới về chơi dốt đang âu yếm, chơi tệ chân chì được gọi là Khổng Tước bởi vì chúng ta cho là giống chơi dốt chân chì

Read More

Chọn tướng đi và thế đá sao cho chuẩn một danh xưng chiến kê

       Chọn tướng gà đá – Mỗi chú chơi ngu chiến của những sư kê sẽ sở hữu được các Điểm sáng không giống nhau.Trong số đó có tướng đi của gà nòi. Mỗi con sẽ sở hữu được tướng đi khác biệt,nhỏ thì đi nhì chân khít nhau, nhỏ thì rộng ra, hoặc

Read More

Close [X]