Tag Archives: Chọn tướng đi và thế đá

Chọn tướng đi và thế đá sao cho chuẩn một danh xưng chiến kê

       Chọn tướng gà đá – Mỗi chú chơi ngu chiến của những sư kê sẽ sở hữu được các Điểm sáng không giống nhau.Trong số đó có tướng đi của gà nòi. Mỗi con sẽ sở hữu được tướng đi khác biệt,nhỏ thì đi nhì chân khít nhau, nhỏ thì rộng ra, hoặc

Read More

Close [X]