Tag Archives: Xám Đồng Nhân

Xám Đồng Nhân và Tía Họa Mi quả đúng là danh bất hư truyền

Thông tin chi tiết về hai chi tiết Xám Đồng Nhân và Tía Họa Mi quả đúng là danh bất hư truyền    Một Danh Thủ của Hà Nội. – trước đó giấu bóng nhưng sau đó lộ bóng ra cho AE biết. Sơ bộ một Quảng Bình, một C1 Thanh Hoá, 3 C1 Hà Thành + Chủ kê chưng Đ Trôi. tên thường gọi Xám Đồng Nhân, tất cả đòn mé bom tấn của

Read More

Close [X]