Tag Archives: Chiến kê không chịu đá

Chiến kê không chịu đá là vì lý do và cách khắc phục tình trạng

Gà đá không chịu vào trận và nhát đòn, lỏn lẻn có tên gọi thông thường là “Gà rót”, đây là một trong những biểu hiện không hiếm gặp đối với những sư kê nuôi gà chọi lâu năm, kém cỏi xảy ra khi gà bị thua hoặc đá quá nhiều dẫn đến ngại đòn

Read More

chơi đá gà