Tag Archives: Gà bạch đầu chỉ 2021

Gà bạch đầu chỉ 2021 có còn là giống chiến kê đặc biệt như trước?

Theo những sư kê trong nghề lâu năm thì đã gặp được khá nhiều các giống gà đã được gặp, thì từng giống có đặc điểm khác nhau, thì đặc biệt trong bài lần này thichdaga.com viết chi tiết về giống chiến kê bạch đầu chỉ đang được các sư kê rất ưa chơi.  

Read More

Close [X]