Tag Archives: Gà tre Mỹ

Gà tre Mỹ cùng những đặc điểm ngoại hình nhận biết chuẩn nhất

Phân tích những đặc điểm ngoại hình của gà tre Mỹ để có cách nhận biết chuẩn nhất cho sư kê   Gà tre từ ngàn xưa đến này là một giống gà đá cựa rất cơ bản của người dân Việt Nam, những người chơi đá gà cựa sắt ngay nay cũng khá quen

Read More

chơi đá gà