Tag Archives: Tiếng lóng trong đá gà

Tiếng lóng trong đá gà mà các sư kê mới vào nghề cần phải biết

  Tiếng lóng trong đá gà – Những tiếng “lóng” mà chúng tôi kể ra dưới đây là những tiếng được dùng phổ thông trong giới nuôi gà cả ba miền giang sơn . Còn có những tiếng “lóng” địa phương (số ít) do không tầm thường sâu mênh mông nên chúng tôi không thuyết trình ra đây. Mong đọc giả thông cảm.

Read More

Close [X]